Christianus Sextus 1723-1940

www.sextus.no

Christianus Sextus Gruve

1723 - 1940


Fjell-Ljom skriver i nettutgaven 19. august 2004:

Forfallet har festet et dødelig grep på det gamle gruvesamfunnet på Christianus Sextus. Men ennå kan store verdier der oppe reddes! Hvem tar ansvaret for at det blir gjort?
Les artikkelen ...
 

Fjell-Ljom skriver i nettutgaven 26. august 2004:
– Lokale myndigheter har nedprioritert Nordgruvan, og kulturetaten har ingen midler til eventuelle restaureringsprosjekt.
Les artikkelen ...

Se også: Røros Kobberverk  -  Storwartz  -  Fotograf Eide  -  Destinasjon Røros

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Christianus_Sextus

Innehaver: Ingrafo AS